Odborná literatúra pre Wing Chun

Rozvoj vo Wing Chun
Fáza (forma)Pripojená úroveňRozvíjajúce schopnosti
Siu Nim Tao 小念頭uvoľnené ramená- koncentrácia mysle
- vnútorná energia (chi)
- pohyblivosť, motorika rúk
- kontaktné reflexi (chi sao)
Chum Kiu 尋橋kontrola priestoru a rovnováha- zjednotenie tela
- pohybová kultúra
- pohyblivosť, motorika nôh
- kontrola priestoru
Biu Jee 鏢指sila a rýchlosť- kĺbová energia
- sústredenie energie
- pohltenie energie
Muk Yan Jong 木人樁kontrola priestoru na vyššej úrovni- posúvanie sa do strán
- zmena pozície
Luk Dim Boon Gwan 六點半棍
Baat Jam Dao 八斬刀
kontrola sily na vyššej úrovni- dynamika
Wing Chun Sup Chut Yiu
 • 17 základných nevyhnutností vo Wing Chun
 • "Gau Foong Yiu Han" – V boji musíš byť krutý.
 • "Chuet Kuen Yiu Fai" – Úder musí byť bystrý (prenikavý).
 • "Fot Lick Yiu Ging" – Ak použiješ silu, buď energický.
 • "See Gan Yiu Joon" – Časovanie musí byť presné.
 • "Fon Sau Yiu Leen" – Pri Fan Sao sa pohybuj nepretržite.
 • "Hay Lick Yiu Lau" – Časť svojej sily drž v rezerve.
 • "Ying Sai Yiu Sai" – Je nutné si chrániť vlastnú pozíciu.
 • "Ngon Sun Yiu Gau" – Maj bdelé oči.
 • "Yiu Ma Yiu Hup" – Postoj a bedro (panva) sú zjednotené.
 • "Sau Gyeuk Yiu Ying" – Ruky a chodidlá sú koordinované.
 • "Doang Joke Yiu Ling" – Pohyby majú byť rýchle.
 • "Yum Yeung Yiu Sick" – Musíš pochopiť Yin-Yang teóriu.
 • "Sum Jing Yiu Ging" – Udržuj kľudnú myseľ.
 • "Hay Lick Yiu Ding" – Pravidelné dýchanie a nezlomná sila.
 • "Loy Hay Yiu Chum" – Vnútornú energiu (chi) spúšťaj čo najnižšie.
 • "Moh Sai Yiu Wai" – Buď rozhodujúci v boji.
 • "Kuet Jeen Yiu Jook" – Boj rýchlo dokonči.
Kuen Kuit - 12 pokynov pre Siu Nim Tao
 • Začínaj so SNT. Neponáhlaj sa, nenapreduj príliš rýchlo.
 • Zo začiatku, slabé telo potrebuje spevnenie.
 • Nesprav si zlozvyky.
 • Nauč sa rozvýjať vnútornú energiu (chi) s kontrolovaním Tan Tien.
 • Pre udržanie rovnováhy je dôležité priľnutie, chytanie zeme s prstami nôh.
 • Pre správne použitie sily treba vypustiť chi z Tan Tien.
 • Drž nízko lakeť a spusti rameno. Kontroluj strednú líniu, aby si chránil obe strany.
 • Existuje 108 pohybov. Všetky pohyby sú praktické. Môžu byť použité tisíce kombinácií, cieľom je stále použiteľnosť a nie krása.
 • Vnútorne rozvíjať energiu (chi) a navonok posilňovať šľachy, kosti a svalstvo.
 • Tan Sau, Bong Sau, Fook Sau, Wu Sau a Huen Sau; ich zázrak rastie s praxou.
 • Každý pohyb musí byť čistý a presný. Presné časovanie musí byť dodržané.
 • Cvič raz denne, ale viac cvičení nespôsobí žiadnu škodu.