Formy

Siu Nim Tao (Malá myšlienka)


Siu Nim Tao - tan sao Prvá forma zhŕňa základné techniky rúk a vymedzuje základné princípy. Pozostáva zo 108 pohybov, ktoré musia byt predvádzané v základnom postoji a je taktiež nevyhnutné zotrvať v tomto postoji bez pohybu ťažiska.
Týmto spôsobom sa žiak učí uvoľniť svoje telo a rýchlo, prekvapivo udrieť, pričom zostane v stabilnom a nezmenenom postoji. Mnoho ľudí chce rýchlo preskočit túto Siu Nim Tao - Wu sao formu ale poctivý a trpezlivý žiak pochopí, že čím viac je táto forma precvičovaná, tým viac možností ponúka. Ako veľmajster Yip Man povedal veľmi výstižne: "Pokročilé aplikácie sú ako štíty, ktoré sa skrývajú v hmle. Sú tam, aj keď ich nevidno."
Nie je postačujúce si túto formu len osvojiť a zaradiť do svojho technického repertoáru, ale treba ju precvičovať pravidelne s maximálnou precíznosťou.

Chum Kiu (Hladanie mostu)


Druhá forma učí premiestňovanie sa v postoji, menenie uhlov, vdzialenosti a zvyšuje silu úderov. Jej meno napovedá o tom, že sa v nej nachádzajú techniky Chum Kiu - Lan sao Chum Kiu - Gum sao s ktorými sme schopní vytvoriť premostenie (vytvoriť kontakt so súperom) za účelom aplikovania lepiacich sa rúk, ktoré nám dávajú veľmi efektívny nástroj, ktorý činí Wing Chun takým skvelým, akým je. Zároveň Cham Kiu učí aj viac druhov kopu a úkroky.

Biu Jee (Lietajúce prsty)


Biu Jee - Gan sao Posledná forma bez zbrane. Tradične sa vyučovala len najbližším žiakom, hovorilo sa: "Biu Jee But Chut Mun" (Biu Jee sa nesmie dostať za dvere.) Vyzerá ako energetická forma, ale v skutočnosti učí Biu Jee - Kop Jarn používať kĺbovú energiu (sila na krátku vzdialenosť). Techniky v BJ neutralizujú energiu tlačenia, ťahania a cvičenec sa naučí tzv. "kradnutie mostu". Na západe je táto forma dosť mystifikovaná, ale po pravde žiadna mystickosť v nej nie je. Wing Chun bojovník najčastejšie používa prvé dve formy ako technický základ. Biu Jee aplikuje iba v prípade, keď niečo pokazil a vďaka tomu sa dostal do ztiesnenej situácie, alebo potrebuje urýchlene a razantne dokončiť boj. To je tiež dôvodom, prečo sa občas Biu Jee nazýva aj formou prvej pomoci.

Mook Yan Jong (Forma dreveného panáka)


Aj ked žiaci môžu začať používat dreveného panáka už na začiatku trénovania na zpevnovanie predlaktia a drilovanie techník, existuje aj špecifická forma dreveného panáka, ktorá sa skladá zo 108 pohybov. Drevený panák je ideálny tréningový partner: nikdy nechýba, nikdy nie je unavený... teda vždy je pripravený na trénovanie.

Luk Dim Boon Kwun & Bart Cham Dao


Dve formy so zbraňou, "dlhá palica" a "motýlie meče" dopĺňajú Wing Chun. Zbrane sa stávajú predlžením rúk za použitia tých istých základných princípov. Avšak zvládnuté používanie týchto zbraní sa len tažko dá aplikovat do dnešnej doby, nikto dnes nechodí po ulici s dva metre a šestdesiat cetimetrov dlhou palicou či s mečmi so širokou čepeľou. Aj napriek tomuto, zbrane zohrávajú aj dnes veľmi významnú rolu vo Wing Chun Kung-Fu, pretože tréning so zbranou napomáha zlepšit techniky a skily bez zbrane, čo vytvára veľkú výhodu pre študentov.