Tréningy pre dospelých

Skupinové tréningy
Skupinový tréning prebieha pod priamym vedením kvalifikovaného inštruktora s maximálnym počtom 12 osôb.
Tréningy sú určené pre vekové skupiny od 15 rokov.

NÁBOR
Členov prijímame na základe webovej registrácie, podľa počtu voľných miest.
Zaregistrovať sa môžete na tomto odkaze.

ČLENSTVO
Členstvo v klube vznikne podpísaním prihlášky a akceptovaním klubového poriadku.
Členstvo je možné zrušiť iba písomne (papierovo alebo elektronicky). Členstvo zaniká ku poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť o zrušenie doručená.

CENA A PLATBA
Aktuálnu výšku poplatku nájdete v cenníku.
Platba je splatná vopred, najneskôr do 28. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Platbu je možné vykonať len bankovým prevodom na účet.
Pri neúčasti kratšej ako 1 mesiac sa poplatok nekráti a nevracia. Pri neúčasti viac ako 1 mesiac sa poplatok od ďalšieho kalendárneho mesiaca neúčasti mení na udržiavací poplatok (50% aktuálnej výšky poplatku).
Cvičenia v malých skupinách
Cvičenie v malej skupine prebieha pod priamym vedením kvalifikovaného inštruktora s maximálnym počtom 4 osôb.
Tréningy sú vhodné pre všetky vekové kategórie a na všetkých úrovniach.
Tento spôsob výučby je effektívnejší, tréningy sú maximálne prispôsobené potrebám a schopnostiam cvičencov.
Individuálne tréningy
Individuálny (súkromný) tréning prebieha spôsobom jeden inštruktor a jeden cvičenec.
Individuálne tréningy sú určené pre jednotlivcov, ktorí nemôžu, alebo nechcú navštevovať skupinový kurz. Je vhodný najmä pre ľudí s nestálou pracovnou dobou, veľmi zaneprázdnených, ktorý chcú individuálny prístup bez toho, aby sa museli prispôsobovať skupine, alebo len uprednostňujú cvičenie pod dohľadom osobného trénera.

Výhody individuálnych tréningov:
  • inštruktor sa Vám počas celej doby tréningu venuje na 100%
  • inštruktor individuálne prispôsobuje obsah a náročnosť tréningu
  • časy tréningov sú prispôsobené podľa vašich požiadaviek (vrátane víkendov)
  • tréningy je možné si dohodnúť okrem slovenčiny aj v angličtine a maďarčine