Cenník

Skupinový tréning

Ročný členský poplatok (do 17 rokov)1)480 EUR
Ročný členský poplatok (od 18 rokov)1)564 EUR

Individuálny tréning

Individuálne tréningy - 4 x 60 min.135 EUR
Individuálne tréningy - 8 x 60 min.207 EUR
Tematická lekcia - 180 min. 2)120 EUR

1) Členský poplatok je možné platiť aj v mesačných splátkach.
2) Individuálny, tematický tréning pre maximálne 4 osoby.

Cenník je platný od 1.2.2022